Keminsaamen kielen elvyttämisestä

Keminsaameksi kutsutaan kadonneita saamelaisia kielimuotoja, joita puhuttiin historiallisen Kemin Lapin alueella, ainakin Sodankylän, Sompion ja Kuolajärven historiallisissa lapinkylissä. Keminsaamesta on säilynyt niukasti aineistoa, joka koostuu lähinnä sanaluetteloista, muutamista joikuteksteistä sekä katekismuksen käännöksestä. Käyttökielenä keminsaamen tiedetään hävinneen 1800-luvun alkupuolella, joskin yksittäisiä … Continue reading